Historie Bzenecké octárny

Vyrábíme ocet již více než 100 let

Eduard Fürst založil podnik v Bzenci již roku 1864, přičemž do obchodního rejstříku u c.k. krajského obchodního soudu v Uherském hradišti byla jeho společnost „Eduard Fürst obchod ve výrobcích, obilí v pálence v Bzenci“ zapsána dne 19. srpna 1864. Jak vyplývá z názvu, od svého založení v roce 1864 se společnost Eduarda Fürsta zabývala obchodem s výrobky a obilím v pálence.

Dne 15. dubna 1921 požádala paní Rudolfina Fürstová, tehdejší majitelka společnosti „Bzenecká rafinerie lihu Eduard Fürst“ o zápis změny v předmětu podnikání, a sice žádala o rozšíření předmětu podnikání o výrobu octa. Rozšíření předmětu podnikání o výrobu octa pak bylo zapsáno do rejstříku vedeného Krajským soudem v Uherském hradišti dne 22. dubna 1921 a vyhlášeno v Úředním listu dne 7. května 1921

Výroba octa probíhá v Bzenci od roku 1921 až do současnosti. Dne 3. července 1948 byla „Bzenecká octárna Eduard Fürst“ znárodněna. Znárodnění nabylo účinnosti zpětně ke dni 1.ledna 1948 a octárna v Bzenci byla později začleněna do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno a provozována státem. Dále byla výroba octa v Bzenci provozována „Bzeneckými konzervárnami, státním podnikem (později „GEMOS, státní podnik).

V rámci procesu restitucí byla octárna v Bzenci vrácena původním vlastníkům. Rudolfina Fürstová zemřela roku 1955, a tak majetek byl vrácen dědičce Kateřině Zdence Fürstové. Ta prodala v roce 1993 octárnu v Bzenci panu Liboru Kuchařovi, a o 9 let později se stala součástí společnosti OKL, a.s.. V roce 2006 prodal pan L. Kuchař octárnu holandské skupině BURG. Noví majitelé provedli rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci takže dnes octárna Burg Ocet s.r.o. plní nejvyšší potravinářské standardy IFS a ve výrobě octa pokračuje.

Zajímavosti z historie octárny

1906

Rafinérie lihu byla postavena nákladem 250 000 Kč a majetníkem je firma Eduard Fürst.

1924

Rafinérie lihu

Továrna zřízena je na výrobu 24 000 hl lihu za 1 rok a zpracuje ročně 5 000 až 6 000 hl, denně 60 – 70 hl. Zaměstnává dva úředníky a osm stálých dělníků. 1 litr čistého lihu stojí 35,30 Kč – 36 Kč, denaturovaného 4,20 Kč.

Octárna

Octárna, náležející témuž majiteli, zřízena byla v roce 1921 za 400 000 Kč; vyrábí ročně 1 500 – 1 700 hl octa a zaměstnává jednoho stálého dělníka.

1925

V roce 1925 byla zavedena elektrická přípojka přes dráhu k octárně a rafinérii lihu firmy Eduard Fürst.

1939

Nejvýznamnějším průmyslovým podnikem ve městě zůstávala konzervárna brněnské firmy Kvalita. V roce 1939 byl ve městě ustaven nový družstevní podnik. Akcionáři tzv. Stoupalova koncernu zakoupili totiž za 250 000 Kč bývalou octárnu Eduarda Fürsta a zřídili podnik „Družstevní octárna v Bzenci“. Již 31. ledna 1940 však okupanti činnost družstva zastavili, neuznali kup z židovských rukou a předali správu podniku vnucenému správci.

1948

Octárna v Bzenci byla do 8. 3. 1948 majetkem Rudolfíny Fürstové a prokuristou byl její syn Eduard Fürst. Dne 8. 3. byla tato továrna znárodněna se zpětnou platností od 1. 1. 1948. Je včleněna do Moravských octáren, n. p. Brno, závod II. Národním správcem ustanoven Ing. Eduard Gavanda, švagr Eduarda Fürsta. Rudolfína Fürstová, která za II. světové války získala státní občanství v USA, odjela o velikonocích do USA, její syn Eduard také odejel, ovšem tajně, pravděpodobně do Anglie, i se svou chotí a dcerkou.

V octárně je dnes zaměstnáno 21 lidí a za rok vyrobeno 4 990 hl 10 % octa.

Na počátku roku vznikla zahleněním bukových třísek biologická porucha, která velmi zmenšila výrobu. Ocet se plní do litrových lahví, měsíčně se plní 60 000 lahví.

1949

Družstvo Kvalita se stalo základem jednoho z nejvýznamnějších závodů národního podniku Fruta, který převzal i v roce 1948 znárodněnou firmu Rýpal. V následujících letech vplynuly do závodu i další drobné provozovny. Ze starších závodů tohoto resortu družstevní octárna nezahájila po roce 1945 činnost. Octárna R. Fürstové, jejíž majitelka získala státní občanství USA, byla po Únoru 1948 začleněna do Moravských lihovarů a octáren, n. p., Brno, kam přešla i družstevní rafinérie lihu.

Později převzala octárnu Bzenecká Fruta, v objektech rafinérie byl pak v roce 1951 zřízen sklad Benziny.

Po roce 1953

K 1. lednu 1953 vznikl pak samostatný podnik Bzenecká Fruta, k němuž náležely konzervárna a octárna v Bzenci, octárna v Kyjově, konzervárna v Dubňanech, ovocná školka a moštárna v Kyjově. Již k 30. červnu 1954 byl však tento podnik sloučen se Slováckou Frutou v Uherském Hradišti, v letech 1963 až 1966 byl závodem Jihomoravské Fruty.

Fruta po roce 1970

Této tradičně dobré práci zůstal podnik věrný i v dalších letech. V roce 1972 uvedl do provozu novou velkokapacitní třídičku okurek. V roce 1982 rozšířil své skladovací prostory v továrně na Úkolkách v západní části města, náležející kdysi židovské firmě Königstein, kde se postupně soustředily hlavní objekty závodu a byl vybudován nový rozsáhlý výrobní areál. Další výrobní provozy zůstaly na rohu Nádražní a Bzinské ulice. Výroba octa byla umístěna v původních objektech za nádražím, několik skladů měl závod na dalších místech ve městě.

V roce 1984 závod vyrobil 1513 tun ovocných kompotů, 57 tun diabetických kompotů, 66 tun ovocných protlaků, 1816 tun jednoduché sterilované zeleniny, 4936 tun sterilovaných směsí a salátů, 914 tun sterilovaných zeleninových polotovarů, 658 tun sterilovaných okurek a 468 tun kysaného zelí. Octárna vyrobila přes 35 000 hl octa.

Za poskytnuté informace, fotografie a pomoc při jejich vyhledávání velmi děkujeme Petru Janovskému ze Zájmového spolku “Starý Bzenec”.

Výroba

Skupina továren Burg

Bzenecká octárna patří do skupiny továren BURG v Holandsku, Belgii, Německu a Francii. Společnost BURG patří k předním výrobcům octa, ovocných sirupů a šťáv v Evropě a silné zázemí mateřské společnosti umožnilo uskutečnit rozsáhlý program obnovy výroby i administrativního zázemí firmy. Burg Ocet tak dnes patří k největším evropským výrobcům přírodního octa.

Burg Ocet s.r.o. je součástí skupiny Burg Group a její sídlo se nachází v Nizozemí. Společnost Burg sehrává vedoucí roli po celém světě v udržitelném a spravedlivém přístupu k výrobě přírodního octa a na trzích, které jsme si vybrali, také sirupů.
Ve společnosti Burg Group jsme si vědomi této role a s ní spojené odpovědnosti. Naším cílem je učinit svět zdravější, chutnější a čistší, a to spravedlivým a udržitelným způsobem. Tímto způsobem jsme schopni posílit naše vztahy a zanechat čistý odkaz, který odpovídá naší DNA rodinné firmy.

Soustředění na budoucnost je v DNA naší rodinné firmy. Udržitelnost je zakotvena v samotné organizaci. Jsme zodpovědní za to, že po sobě zanecháme zdravý podnik pro tyto i budoucí generace. Tuto ambici naplňujeme čtyřmi cíli. Díky naší vizi udržitelnosti chceme těchto cílů dosáhnout do roku 2035.
V následujících letech budeme usilovat o dosažení našich cílů, abychom se v roce 2035 stali 100% oběhovými a CO2 neutrálními a v roce 2035 vyráběli 100% odpovědné výrobky a obaly. Stanovili jsme si několik průběžných milníků, které nám pomohou k dosažení těchto cílů.

PŘEJÍT NA BURGGROUP.EUSlavíme 100. výročí založení

100 let na trhu je výjimečné jubileum a zasloužilo si pořádnou oslavu. V červenci 2021 jsme spolu s organizátory Garden Food Festival připravili v zahradě zámku Bzenec bohatý dvoudenní program. Provázela jím herečka a moderátorka Markéta Hrubešová, nezapomněli jsme na hudební vystoupení, zábavu pro celou rodinu, stánky domácí i světové kuchyně a samozřejmě kulinářské show. A právě Bzenecký ocet se stal ingrediencí mnoha z nich.

Burg Ocet s.r.o.
U Bzinku 409
696 81 Bzenec
Czech Republic

tel.: +420 518 384 037

obchod@burggroup.eu